Hlavním našim oborem ve strojírenství je CNC soustružení a komplexní CNC obrábění, na nejmodernějších strojích Mori Seiki a dalších vysoce kvalitních strojích značky Hyundai. Naší hlavní devizou v tomto oboru je dosahování vysoké kvality, přesnosti a spolehlivosti dodávek, dle přání našich zákazníků. Mezi nejčastěji obráběné materiály patří nerezová, konstrukční, zušlechtěná a nástrojová ocel.

DMG MORI ecoMill 50 s řídícím systémem SIEMENS 840D SL

Komfortní řízení Siemens 840D SL
Optimální flexibilita – 5-ti osé obrábění od jednoduchých až po složité obrobky
Otočný naklápěcí stůl s digitálními pohony ve standardu
Zásobník na 16, nebo 32 nástrojů s rychlým dvojitým chapačem
Přímé odměřování (opce) a centrálně mazaná válečková vedení pro dlouhodobou přesnost, optimální tuhost pohonů díky kuličkovým šroubům lineárních os

 

Konstrukce stroje
Provedení stroje je založeno na koncepci křížových saní se speciálně navrženou, stabilní litinovou konstrukcí a stojanem z polymerního betonu. Kvalita stojanu stroje zajišťuje vysokou trvalou přesnost a vysoký výkon po celou dobu životnosti stroje.

Široká základna stroje na 4 ustavovacích bodech, stojan eliminující vibrace, velkorysé vyztužení a žebrování všech litinových dílů a termosymetrický návrh (ve spojení s vyváženou konstrukcí) jsou předpokladem pro tuhost v ohybu a krutu, vysokou termickou stabilitu a vysokou přesnost vedení. Význačným rysem jsou široké rozteče vedení. Šikmé plochy v pracovním prostoru zajišťují dobrý odvod třísek.

Promyšlená koncepce je základem pro:
- kompaktnost (malá ustavovací plocha, vysoká tuhost, přesnost, dlouhá životnost atd.)
- krátké časy pro instalaci a uvedení do provozu
- univerzalitu volitelného vybavení a tím i možnost cíleného nasazení

Koncepce vedení u lineárních os
Nová generace osvědčených válečkových vedení zajišťuje při vysokých rychlostech posuvu a rychloposuvu ve spojení s výkonnými digitálními pohony a vysoce výkonným řízením dobrou dynamiku. Válečková vedení se vyznačují zejména nízkým ohříváním a třením, eliminací poskoku, dlouhodobou přesností (odolnost proti opotřebení) a extrémně nízkou potřebou mazání.

Odměřovací systémy
V základním provedení se používají nepřímé odměřovací systémy.
Volitelně: přímé odměřovací systémy, měřicí systém má ochranné kryty, které zajišťují ochranu před třískami a chladicí kapalinou, a díky tomu jsou vysoce spolehlivé.

Pohony posuvu
Používají se plynule regulovatelné digitální střídavé pohony s vysokou dynamikou a redukovanými nároky na údržbu. Minimální časy regulace a vysoké hodnoty zrychlení umožňují ve spojení s válečkovými vedeními krátké časy polohování a vysokou dynamiku pro vysokou kvalitu povrchů a vysokou přesnost kontur obrobků.

Vertikální vřeteno
Přímý pohon asynchronním motorem
Stabilní pracovní vřeteno je vybaveno přesnými ložisky s trvalou tukovou náplní. Vyvážená konstrukce, speciální ložiska a stabilní provedení jsou zárukou trvale vysokých otáček.

Centrální mazání
Mazací systém pro válečková vedení a kuličkové šrouby je založen na koncepci minimálního tukového mazání s automatickým přívodem.

Upínání nástrojů
Upínání nástrojů zajišťuje sada talířových pružin, uvolnění nástrojů se provádí hydraulicky.

Chladicí zařízení
Stroj umožňuje mokré obrábění s velkým množstvím chladicí kapaliny. Vlastní zásobník chladicí kapaliny, výkonné čerpadlo, krátké přívody a uspořádání nastavitelných kulových trysek zajišťují účinný přívod chladicí kapaliny.

 


Univerzální frézovací stroj ecoMill 50
pojezdy: X/Y/Z 500/450/400 mm
rychloposuv 24 m/min
rozsah otáček 20 až 12.000 ot./min
AC-pohon 13/9 kW (40/100 % zatíž.)
upínaní nástrojů SK40 dle DIN 69871
upínací stopka dle DIN 69872 otočný naklápěcí stůl s digitálními pohony, naklápěné B (-5°/+110°) / C (360°)
Pick-up zásobník nástrojů na 16 míst, 3D řízení
Výkonné Inline vřeteno 12.000 min-¹/ 83 Nm / 13 kW [40% zatíž.]

 

NL 2500 SMC/700 ŘÍZENÝ SOUSTRUH


NL 2500 SMC/700 je stroj výrobce Mori Seiki určený pro operace soustružení s možností využití poháněných nástrojů. Tím jsou funkce soustruhu rozšířeny o frézování, vrtání atd.

Stroj je díky své hmotnosti a masivnímu litinovému loži velmi stabilní. Hlavní vřeteno je současně i rotorem motoru. Toto je prvkem, jak zamezit vibracím způsobených při přenosu točivé síly. Vřeteno opatřené sklíčidlem je ovládáno pomocí podlahového spínače nohou pracovníka. Nástrojová otočná hlava je umístěna v pracovním prostoru za obrobkem. To umožňuje dobrý přístup k obrobku. Do hlavy se pomocí příslušných nástrojových držáků upínají buď soustružnické nože nebo poháněné rotační nástroje. Mori Seiki jako první výrobce na světě zabudoval motor poháněných nástrojů do tělesa nástrojové hlavy.

Japonská společnost Mori Seiki použila vpravdě revoluční konstrukční řešení, když umístila vestavný motor poháněných nástrojů přímo do těla nástrojové hlavy. Tím došlo jednak ke zjednodušení konstrukce, ale zejména k dramatickému nárůstu možností a schopností poháněných nástrojů na „standardním“ soustruhu. Odstraněním všech mechanických vazeb se radikálně zmenšily vibrace a ztráty energie převodem. Tepelná stabilita je zaručena chlazením motoru nuceným oběhem. Ve spojení s mimořádně tuhými oháněnými nástroji (vyšší tuhost než u kuželu 30) je možné použití plátkových fréz a to až do průměru 80 mm!. Pracovní prostor obklopuje krytování s otvorem pro odsávaní mlhoviny filtračním zařízením. Pro usnadnění a urychlení výroby je stroj opatřen také vynašečem třísek. Pro poháněné nástroje se dodávají držáky axiální, radiální a úhlově stavitelné. Spojení hnané hřídele držáků s vřetenem motoru je realizováno pomocí tvarově souhlasných plochých prvků. Radiální držáky neobsahují žádné převody. Pouze u axiálních a stavitelných držáků zajišťuje převod změnu směru osy rotace. Nástroje s válcovou stopkou jsou upnuty kleštinami typu ER. I tady je upnutí nástroje velmi stabilní a v běžném provozu frézování a vrtání se neprojevují nežádoucí jevy. Stroj je vybaven nástrojovou sondou ukrytou stabilně ve vnitřním prostoru stroje za sklíčidlem a pro měření je nutné ji vyklonit směrem k nástroji. Tím se aktivuje funkce měření nástrojů.


NL 2500 SMC/700 - technické parametry
Točná délka 700 mm
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1 10“ (250 mm)
Vřeteno 2 6“ (150 mm)
Max. Ø tyče 80 mm
N° poloh NH 12
Rozsah osy X 260 mm
Rozsah osy Z 795 mm

NL 3000Y/700 ŘÍZENÝ SOUSTRUH


NL 3OOOY/700 je stroj výrobce Mori Seiki určený pro operace soustružení s možností využití poháněných nástrojů. Tím jsou funkce soustruhu rozšířeny o frézování, vrtání atd.


Stroj je díky své hmotnosti a masivnímu litinovému loži velmi stabilní. Hlavní vřeteno je současně i rotorem motoru. Toto je prvkem, jak zamezit vibracím způsobených při přenosu točivé síly. Vřeteno opatřené sklíčidlem je ovládáno pomocí podlahového spínače nohou pracovníka. Nástrojová otočná hlava je umístěna v pracovním prostoru za obrobkem. To umožňuje dobrý přístup k obrobku. Do hlavy se pomocí příslušných nástrojových držáků upínají buď soustružnické nože nebo poháněné rotační nástroje. Mori Seiki jako první výrobce na světě zabudoval motor poháněných nástrojů do tělesa nástrojové hlavy.


Japonská společnost Mori Seiki použila vpravdě revoluční konstrukční řešení, když umístila vestavný motor poháněných nástrojů přímo do těla nástrojové hlavy. Tím došlo jednak ke zjednodušení konstrukce, ale zejména k dramatickému nárůstu možností a schopností poháněných nástrojů na „standardním“ soustruhu. Odstraněním všech mechanických vazeb se radikálně zmenšily vibrace a ztráty energie převodem. Tepelná stabilita je zaručena chlazením motoru nuceným oběhem. Ve spojení s mimořádně tuhými oháněnými nástroji (vyšší tuhost než u kuželu 30) je možné použití plátkových fréz a to až do průměru 80 mm!. Pracovní prostor obklopuje krytování s otvorem pro odsávaní mlhoviny filtračním zařízením. Pro usnadnění a urychlení výroby je stroj opatřen také vynašečem třísek. Pro poháněné nástroje se dodávají držáky axiální, radiální a úhlově stavitelné. Spojení hnané hřídele držáků s vřetenem motoru je realizováno pomocí tvarově souhlasných plochých prvků. Radiální držáky neobsahují žádné převody. Pouze u axiálních a stavitelných držáků zajišťuje převod změnu směru osy rotace. Nástroje s válcovou stopkou jsou upnuty kleštinami typu ER. I tady je upnutí nástroje velmi stabilní a v běžném provozu frézování a vrtání se neprojevují nežádoucí jevy. Stroj je vybaven nástrojovou sondou ukrytou stabilně ve vnitřním prostoru stroje za sklíčidlem a pro měření je nutné ji vyklonit směrem k nástroji. Tím se aktivuje funkce měření nástrojů.


NL 3000Y/700 - technické parametry
Točná délka 700 mm
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1 12“ (300 mm)
Max. Ø tyče 90 mm
N° poloh NH 10
Rozsah osy X 280 mm
Rozsah osy Z 820 mm
Rozsah osy Y 120 mm

NL 3000Y/1250 ŘÍZENÝ SOUSTRUH


NL 3OOOY/1200 je stroj výrobce Mori Seiki určený pro operace soustružení s prodlouženou točnou délkou a s možností využití poháněných nástrojů. Tím jsou funkce soustruhu rozšířeny o frézování, vrtání atd.


Stroj je díky své hmotnosti a masivnímu litinovému loži velmi stabilní. Hlavní vřeteno je současně i rotorem motoru. Toto je prvkem, jak zamezit vibracím způsobených při přenosu točivé síly. Vřeteno opatřené sklíčidlem je ovládáno pomocí podlahového spínače nohou pracovníka. Nástrojová otočná hlava je umístěna v pracovním prostoru za obrobkem. To umožňuje dobrý přístup k obrobku. Do hlavy se pomocí příslušných nástrojových držáků upínají buď soustružnické nože nebo poháněné rotační nástroje. Mori Seiki jako první výrobce na světě zabudoval motor poháněných nástrojů do tělesa nástrojové hlavy.
Japonská společnost Mori Seiki použila vpravdě revoluční konstrukční řešení, když umístila vestavný motor poháněných nástrojů přímo do těla nástrojové hlavy. Tím došlo jednak ke zjednodušení konstrukce, ale zejména k dramatickému nárůstu možností a schopností poháněných nástrojů na „standardním“ soustruhu. Odstraněním všech mechanických vazeb se radikálně zmenšily vibrace a ztráty energie převodem. Tepelná stabilita je zaručena chlazením motoru nuceným oběhem. Ve spojení s mimořádně tuhými oháněnými nástroji (vyšší tuhost než u kuželu 30) je možné použití plátkových fréz a to až do průměru 80 mm!. Pracovní prostor obklopuje krytování s otvorem pro odsávaní mlhoviny filtračním zařízením. Pro usnadnění a urychlení výroby je stroj opatřen také vynašečem třísek. Pro poháněné nástroje se dodávají držáky axiální, radiální a úhlově stavitelné. Spojení hnané hřídele držáků s vřetenem motoru je realizováno pomocí tvarově souhlasných plochých prvků. Radiální držáky neobsahují žádné převody. Pouze u axiálních a stavitelných držáků zajišťuje převod změnu směru osy rotace. Nástroje s válcovou stopkou jsou upnuty kleštinami typu ER. I tady je upnutí nástroje velmi stabilní a v běžném provozu frézování a vrtání se neprojevují nežádoucí jevy. Stroj je vybaven nástrojovou sondou ukrytou stabilně ve vnitřním prostoru stroje za sklíčidlem a pro měření je nutné ji vyklonit směrem k nástroji. Tím se aktivuje funkce měření nástrojů.NL 3000Y/1250 - technické parametry
Točná délka 1250 mm
Průměr sklíčidla
Vřeteno 1 12“ (300 mm)
Max. Ø tyče 90 mm
N° poloh NH 10
Rozsah osy X 280 mm
Rozsah osy Z 820 mm
Rozsah osy Y 120 mm

HYUNDAI HiT – 18


Univerzální CNC soustruh souvisle řízený ve dvou osách určený pro 3-směnnou, vysoce produktivní práci z tyče a vkládaných obrobků. Základ stroje tvoří těžký bohatě dimenzovaný litinový základ , který je odlit z kvalitní jemnozrnné šedé litiny. Revolverová hlava velmi dobře eliminuje vibrace při obrábění. Tento soustruh používá řídící systém Sinumeric 840 C .

HYUNDAI HiT – 18 - technické parametry
Max. délka na otočení 500 mm
Max. točný průměr 440 mm
Sklíčidlo průměr 250 mm
Typ CNC SIEMENS 840 C
Kalibr vřetena 80 mm
Revolver 8 nástrojů
Max. průměr tyče 70 mm
Otáčky vřetena max. 4500 ot./min

HYUNDAI SPT – V550D


Vysoce produktivní výjimečně výkonné dvou-stolové vertikální obráběcí centrum, které se vyznačuje svou vysokou rychlostí, výkonem a přesností.

HYUNDAI SPT – V550D - technické parametry
Velikost stolu 2 ks - 650 mm x 410 mm
Max. zatížitelnost stolu 2 x 300kg
Zdvihy:
Podélný pojezd X 570 mm
Příčný pojezd Y 410 mm
Vertikální pojezd Z 580 mm
Kužel vřetene ISO 40
Automat. výměna nástrojů 24 ks
Čas výměny nástroje 4,3 s
CNC SIEMENS 840D
Automatický posuv  
Rychlost otáčení 10.000 ot./min

HYUNDAI SKT – 25


Univerzální CNC soustruh souvisle řízený ve dvou osách určený pro 3-směnnou, vysoce produktivní práci z tyče a vkládaných obrobků. Základ stroje tvoří těžký bohatě dimenzovaný litinový základ , který je odlit z kvalitní jemnozrnné šedé litiny. Revolverová hlava velmi dobře eliminuje vibrace při obrábění. Tento soustruh používá řídící systém Sinumeric 840 C . Soustruh HYUNDAI – KIA SKT 300, je zcela nový, nepoužívaný stroj. Včetně příslušenství.


HYUNDAI SKT – 25 - technické parametry
Velikost sklíčidla 305 mm (12“)
Max. obráběný průměr Ø560 mm
Max. obráběná délka 720 mm
Max. průměr tyče Ø90 mm
Výkon na vřetenu 26kW
Automatická 2-stupňová převodovka
Hmotnost stroje 6 400 kg
CNC soustruh SKT 300 je dvouosý extrémně tuhý s automatickou dvoustupňovou převodovkou, který nabízíme za speciální cenu včetně nadstandardního příslušenství. Stroj nemá poháněné nástroje.